Výsledky průzkumu - odpovídali studenti Gymnázia Josefa Jungmanna.

foto - dotazník

Realizace průzkumu

V lednu 2006 se na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích uskutečnil průzkum znalostí studentů formou dotazníku předloženého většině tříd této školy. Každá třída se o vyplnění postarala sama a dalo by se říci, že v mnoha případech i vcelku zodpovědně.

Otázky a odpovědi dotazníku

Dotazník byl vytvořen a formulován tak, aby jeho výsledky co nejblíže vypovídaly o skutečné situaci. Otázky v takovém případě nesmí být příliš zavádějící. Namísto pojmu "footbag" byl v dotazníku použit název "hakis" - to proto, že jsme dle předchozích zkušeností předpovídali výsledek odpovědí na poslední otázku. Pokud bychom použili výraz "footbag", nejspíš by se velká část dotazovaných dostala do problémů již u první otázky.

Souhrn výsledků dotazníku

Z této souhrnné tabulky se dají vyčíst přesné počty odpovědí na každou otázku. Dotazovaných studentů bylo 370 - toto číslo již představuje vhodný počet, který nám pomohl vytvořit si určitý obrázek o footbagových vědomostech této skupiny mladých lidí.

 

Č. Otázka

Odpověď

Celkem %
1

Víš, co je to hakis (hacky-sack)?

vím 333 90
něco mi to říká 20 5
nemám tušení 17 5
2

Zkoušel/a jsi někdy hrát hakis?

ANO 295 80
NE 73 20
3

Víš o tom, že se hakis dá hrát na závodní úrovni?

ANO 296 80
NE 72 20
4

Viděl/a jsi někdy profesionálního hráče hakisu (při hře)?

ANO 175 47
NE 196 53
5

Setkal/a ses někdy s výrazem „footbag“?

ANO 182 49
NE 186 51

Grafické znázornění počtu odpovědí

Grafy slouží k lepší orientaci v množství odpovědí na jednotlivé otázky. Je celkem zřetelné, že podstatná část dotazovaných studentů sice má povědomí o hakisu, ale o footbagu již tolik neví. A to je fakt, o kterém jsme se chtěli přesvědčit.

 

 

 

 

 

Závěr

Výsledky pomohly k lepší orientaci v obecných znalostech studentů o footbagu. Studenti z velké části patří do věkové skupiny, která je footbagu a podobným sportům většinou nejbližší. I přesto jsme se dozvěděli, jak malé povědomí o footbagu tito mladí lidé mají. Pokud tedy chceme získat nové příznivce tohoto zajímavého sportu, měli bychom se zaměřit na jeho vhodnou propagaci. Jedním ze způsobů, které jsou v současné době dostupné, je uspořádání takové akce, jakou je právě MČR ve footbagu - to je totiž dokonalou ukázkou footbagu na soutěžní úrovni a dává lidem možnost pochopit smysl footbagu na obecné úrovni a navíc se seznámit s jeho jednotlivými disciplínami.

nahoru