co je to?    footbag  -  ČFA  -  team  -  trik  -  hakisak  -  soutěž

Výslovnost některých pojmů

footbag [fůtbek]

freestyle [frístajl]

team [tým]

shred [šred]

sick 3 [sik frí]

big 1 [big wan]

CO JE FOOTBAG ?

Footbag neboli hakis je sport založený na hře jednotlivce i kolektivu. Hráč si při této hře kope s malým míčkem - hakisem  a snaží se jej udržet ve vzduchu po co nejdelší dobu. Jako mnoho dalších novodobých sportovních odvětví (skateboarding, snowboarding) má i tento sport své kořeny v USA. Modernější podoba footbagu je založena na zastavování hakisu na různých částech těla (nejčastěji na noze) a kopání co nejefektivnějším způsobem (ve vzduchu, s otáčením těla apod.). Každé specifické zastavení míčku a pohyb těla se nazývá souhrnně "trik". Tato disciplína footbagu se nazývá freestyle footbag. Mimo freestylu zahrnuje footbag i disciplínu net (síť). Footbag net je sice méně rozšířený způsob hry footbagu, ale přesto stále nalézá své příznivce. Hra sítě je podobná nohejbalu (míček ovšem nesmí spadnout na zem), ale síť je umístěna ve větší výšce (150 cm) a rozměry hřiště jsou také specifické. Prioritou footbagu je volnost hry - každý hráč může trénovat sám a bez jakéhokoliv omezování; hakis je velmi dobře přenosný a hráč k němu nepotřebuje žádné jiné pomůcky.

nahoru

CO JE ČFA ?   info - kontakt

ČFA je Česká Footbagová Asociace. Tato asociace (občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra) se stará o footbagové dění na území ČR, avšak spolupracuje i se zahraničními organizacemi. ČFA se skládá z předsednictva, které je složeno z hlavních představitelů české footbagové scény. Každý hráč nebo team se může do ČFA zaregistrovat a tím získává mnoho výhod, ale i nějaké povinnosti, kterými dále propaguje a rozšiřuje footbag.

nahoru

CO JE TEAM ?

Team (tým) je pojem, který je v oblasti footbagu velmi známý a na některých kolektivních soutěžích často používaný. V tomto sportu jde o team založený nejméně ze dvou členů (tento team může být registrován jako oficiální team ČFA). Team spolupracuje a společně trénuje footbag.

nahoru

CO JE TRIK ?

Trik je souhrnný název pro kopnutí či zastavení míčku. Do triku lze zařadit i pohyb těla, který může zahrnovat třeba otočení těla anebo obtočení míčku určitou částí těla. Každý trik má svůj název. O triku je možno mluvit od doby, kdy míček opustí nohu do doby, kdy je znovu v kontaktu s tělem. Trik je ale i zastavení míčku na nějaké části těla, kdy míček není ve vzduchu. Každý trik je bodově ohodnocen.

nahoru

CO JE HAKISAK ?

Hakis (footbag) je malý míček, se kterým se provozuje sportovní aktivita footbag. Tento míček je menší než tenisový míček, ale určitě větší než míček na stolní tenis. Druhů hakisů je na světě spousty. Hráč si musí ujasnit, na jaký styl hry míček potřebuje, a pak si může vybrat podle materiálu, velikosti, vlastností a barev. Míčky na freestyle footbag jsou vyráběny většinou z nějakého druhu syntetické kůže a náplní je silikonová drť, která tvoří přibližně polovinu celkového objemu míčku (dále se můžete setkat s míčky pletenými z bavlny nebo plněnými pískem) - tyto míčky jsou univerzální na kopání i stopování (zastavování na různých částech těla) a jsou nejobvyklejší u freestylových hráčů. Jejich základní stavba se liší počtem panelů (kusů), z kterých jsou zhotoveny. Míčky na net (síť) jsou přibližně stejně velké jako freestylové hakisy, ale jsou tvrdé a mají odlišné kopací vlastnosti. Jsou vyrobeny z pevné kůže, která zaručuje odolnost a pevnost i při silných úderech nohou. Ceny hakisů se pohybují od 150Kč do 1000Kč.

nahoru

JAK SE SOUTĚŽÍ ?   info - soutěžní disciplíny

Základními (soutěžními) disciplínami footbagu jsou footbag freestyle a footbag net. Každý hráč (pokud to typ soutěže umožňuje) se podle pokročilosti a vlastního uvážení zařadí do kategorie intermediate - „středně pokročilých“ nebo open - „profesionálních“ hráčů. Neexistuje zde žádné striktní rozdělení (například podle věku, výšky nebo váhy). Proto se všichni musí individuálně rozhodnout, do jaké kategorie nastoupí.

nahoru